Growing people

Aanbod

Coaching/loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

SelaHr is door de VDAB gemandateerd als loopbaancentrum. Dit houdt in dat je voor 40euro bij de VDAB een cheque kan aanvragen voor 4uur loopbaanbegeleiding rond onderstaande vragen: 

 • Denk je na over een nieuwe stap of andere uitdaging in je loopbaan?
 • Heb je soms ook het gevoel dat je vast loopt op je werk en cirkeltjes blijft draaien?
 • Ervaar je stress in je huidige baan?
 • Voel je je onzeker over je functioneren of je verdere toekomst?
 • Zit er meer in je dan je kan/mag/durft te tonen?

Maak dan een afspraak met je loopbaancoach. Via loopbaanbegeleiding leer je bewust nieuwe keuzes maken en zo een loopbaan te creëren met meer voldoening.

In het traject sta jij centraal. Hoe beter je weet waarvoor je staat, waar je struikelt en waar je echt waarde aan hecht, hoe meer je zelfbewust keuzes kan maken en hoe beter je loopbaan aansluit bij wat je zelf belangrijk vindt. Via loopbaanbegeleiding stellen we jouw persoonlijk loopbaandoel op en gaan ermee aan de slag via een concreet ontwikkelingsplan met actiepunten.

Meer info op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Coaching

Loop je in je werksituatie of privé-leven ergens tegenaan en wil je graag een heldere kijk op je denkpatronen en hoe zich dit vertaalt in je gedrag? Coaching is een manier om dieper in te gaan op je patronen, waarden en gedragingen . Dit kan gaan van werkgerelateerde kwesties tot thema’s rond persoonlijke ontwikkeling en groei. Via individuele training leer je vaardigheden aan om je gedrag aan te passen. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: hoe duidelijk communiceren zowel in mijn privé-leven als op het werk, hoe kan ik mijn prestaties op het werk verbeteren, hoe kan ik meer in mijn kracht staan. Ook thema’s rond leidinggeven kunnen aan bod komen. 

Coaching is geen therapie, het is een begeleidingsvorm waarbij het aanleren van vaardigheden centraal staat en waarbij er gewerkt wordt van wat er is op dit moment. Het verleden is belangrijk om te zien hoe je tot vandaag bent gekomen en meer ook niet. We werken vanuit het heden en gaan kijken hoe we de toekomst kunnen vormgeven vanuit de positieve eigenschappen en kwaliteiten die vandaag relevant zijn.

De methodes die hiervoor ingezet worden zijn onder andere Positieve Psychologie, Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP), hartcoherentie en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Stress Reduction (MBSR).

Voor wie

Coaching kan voor iedereen die ergens tegenaan loopt, zowel binnen bedrijven als voor particulieren.

Loopbaanbegeleiding met cheques van de vdab is toegankelijk voor iedereen die werkt, zowel voor zelfstandigen als voor personen die een arbeidsovereenkomst hebben.

SelaHr is erkend dienstverlener KMO-PORTEFEUILLE VOOR TRAINING EN ADVIES, waardoor je als bedrijf de helft van de nettokosten kan recupereren.

Stress en burn-out

Oorzaak stress

Stressklachten en burn-out zijn op zich geen ziekte, het is een gezonde reactie op een ongezonde situatie of een ongezonde manier van denken. Door de economische crisis wordt er steeds meer beroep gedaan op extra inzet en flexibiliteit van managers, zaakvoerders en werknemers. Steeds meer mensen ervaren een toenemende prestatiedruk waardoor klachten rond stress toenemen. De meeste studies wijzen aan dat stress op het werk niet alleen zorgt voor een stijging van de kosten, maar ook een daling van de productiviteit tot gevolg heeft. Van de Belgische werknemers zegt 66% last te hebben van stress, diverse onderzoeken beweren dat stress 37% tot 60% van de afwezigheidsdagen veroorzaakt. De kostprijs voor dit verzuim kan voor de werkgever oplopen tot 7000 euro per jaar per werknemer (bron Annita Rogier, P&O praktijkblad, uitgeverij Kluwer, juni 2014).

Aanpak

Stress op zich hoeft geen probleem te zijn, het wordt echter een probleem als er op een ongezonde manier mee wordt omgegaan. Via het ACCESS-model van Carien Karsten wordt er nagegaan hoe iemand met stress omgaat. De eerste fase analyseert de effectieve oorzaken van stress. Zowel de werksituatie als de persoonlijke kijk van de client worden bekeken. Energiegevers en energievreters worden in kaart gebracht, samen met de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de persoon. Van daaruit wordt er een actieplan opgesteld om het effectief functioneren te verbeteren, waarbij persoonlijke kwaliteiten, verhoging van weerbaarheid, stressbestendigheid en sociale en taakgerichte vaardigheden centraal staan. Vervolgens wordt er gewerkt aan een verdere stabilisering. Coaching op vlak van stress en burn-out is geen therapie, doet geen diagnose en behandelt geen klinische persoonlijkheidsproblematieken en fysieke klachten.

Voor wie

De coachings kunnen zowel door particulieren als door bedrijven aangevraagd worden. Indien je als bedrijf beroep doet op deze dienst, kan er ook een analyse gemaakt worden van de werkbeleving binnen de afdeling of organisatie en worden de leidinggevenden actief betrokken bij het herstelproces van de werknemer. Dit kan via trainingen en advies rond stresspreventie.

SelaHr is erkend dienstverlener KMO-PORTEFEUILLE VOOR TRAINING EN ADVIES, waardoor de helft van de nettokosten gerecupereerd kunnen worden.

Mindfulness (MBCT-MBSR)

Mindfulness is een techniek die westerse en boeddhistische psychologie combineert, waarbij er doelbewust aandacht gegeven wordt op het moment zelf, zonder oordeel en met vriendelijkheid aan de dingen zoals ze zijn (Jon Kabat-Zinn).

Het is een vaardigheidstraining waarbij bewustwording van wat er zich allemaal in het huidige moment afspeelt, centraal staat. Dit lijkt simpel, maar is het allerminst. We leven vaak op automatische piloot waarbij we geen volledige aandacht geven aan het leven rondom ons.

Door ons stressvol leven hebben we allerlei strategieën ontwikkeld om van onze stress af te geraken. De een verliest zich in het werk en doet niets anders meer, de ander sluit zich af en gaat helemaal niets meer voelen. We geraken ondergesneeuwd in vermijdingsstrategieën waardoor we niet meer bewust bezig zijn met wat we nu eigenlijk echt willen en wat ons net energie en voldoening geeft in het leven.

Mindfulness creëert aandacht voor zowel leuke als moeilijke situaties en voor net datgene wat we willen vermijden. Door die aandacht ontstaat er acceptatie en kunnen we het leven beter aanvaarden met alle ups en downs, met onze goede en minder goede eigenschappen zonder hiertoe allerhande manieren te gebruiken om van vervelende situaties af te geraken. Dit kost ons alleen maar extra tijd en energie. Je leert van op afstand naar je gevoelens en gedachten te kijken en op die manier ontstaat er ruimte om op een bewuste manier te reageren op situaties. Je komt uit je automatische piloot van reactiepatronen en maakt contact met wat op dat moment belangrijk is voor je. In plaats van te reageren ga je antwoorden.

Mindfulness is ondertussen uitvoerig onderzocht en heeft een positief effect op het algemeen welzijn. Het werkt stress-reducerend en heeft een positieve invloed op de werking van de hersenen. Het verhoogt de concentratie en het empathisch vermogen, verlaagt stemmingswisselingen en heeft een aantoonbaar effect op de symptomen van angst en depressie.

Mindfulness kan zowel in groep als individueel gevolgd worden. De groepstraining omhelst 20u en wordt over een termijn van 8 weken gegeven. Een individuele training kan ook in 8 weken, maar dan met een intensiteit van 15u.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen een programma op maat aanvragen. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van KMO-PORTEFEUILLE.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een ademhalingstechniek gebaseerd op mindfulness en werkt stressreducerend.

Bij stress reageert ons lichaam hetzelfde als bij gevaar. Onze ademhaling versnelt en het hart gaat in overdrive. Om je lichaam uit die overdrive te halen maakt hartcoherentie gebruik van een ademhalingstechniek die ervoor zorgt dat je lichaam van een stressmodus naar een veilige modus gaat.

Deze veilige modus zorgt onder meer voor:

 • verhoging van concentratie en focus
 • verbetering van het creatief denken
 • verlaging van de bloeddruk (stress-gerelateerd)
 • positiever denken en meer veerkracht
 • betere hantering van emoties

Hartcoherentietraining is een wetenschappelijk onderbouwde methode en kent zijn toepassing in zowel ziekenhuizen als de sportwereld. Het wordt ingezet bij mensen met onder andere:

 • hyperventilatie
 • slaapstoornissen (stress-gerelateerd)
 • angsten
 • spanningsklachten en stress-gerelateerde klachten
 • verbeteren sportprestaties
 • leerstoornissen

Tijdens de training wordt er geoefend met de ademhalingstechniek en wordt er een theoretische uiteenzetting gegeven van de fysiologie van stress. Op die manier ontstaat er begrip voor de werkingsmechanismen van stress en wat het doe met je lichaam. Dit ‘weten’ alleen al neemt een hoop zorgen weg van de cliënten. Daarnaast worden er concrete tips meegegeven over hoe met stress om te gaan, zowel mentaal, emotioneel als fysiek.

De training bestaat uit een reeks van 4 sessies van 1u en kunnen in groep of individueel worden gevolgd.

Bedrijven kunnen ook een programma op maat aanvragen en beroep doen op KMO-PORTEFEUILLE.

Wil je meer info? Bekijk het filmpje van ‘ook getest op mensen’ http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.2160986

Neem contact op + 32 (0)498 90 89 28 katrien@selahr.be Weg naar Opitter 91, 3670 Neerglabbeek  Contacteer ons